Facebook
Naziv: Obitelj Simonić (Šimunić) (fond)
Signatura: HR-HDA-989
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Simonić (hrvatski)
Alternativni nazivi: Simonich (hrvatski)
Razdoblje: 1684 - 1867
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Obitelj Simonić (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda otkupljeno je od Ivanke Berač (akv. 18/1948).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine izvornici i prijepisi raznih isprava i spisa vezanih za članove obitelji Simonić (Simonich) koja je djelovala na području Šibenika i Skradina: Dukale; nalozi providura Dalmacije i Albanije, mletačkih kapetana Skradina i Šibenika, mletačkih službenika iz Zadra i Splita, upućeni pojedinim članovima obitelji Simonić; dva rodoslovna stabla plemenite obitelji Simonich iz Šibenika koja obuhvaćaju razdoblje od 1400. do 1774, odnosno od 1400. do 1852. godine; spisi vezani za plemstvo, grb i povijest obitelji Simonić; spisi vezani za vojničke službe i ratne zasluge pojedinih članova obitelji Simonić; svjedodžbe, krsni i vjenčani listovi pojedinih članova obitelji Simonić; popis posjeda Simonića; spisi vezani za skradinskog serdara Nikolu Simonića; spisi vezani za upravljanje posjedima u okolici Skradina; spisi vezani za ređenje Stjepana Simonića 1791. godine i njegovo djelovanje u Crkvi; spisi vezani za obranu dalmatinskih gradova od Francuza; nalozi dalmatinskog providura Dandola i drugih službenika francuske uprave skradinskom serdaru Nikoli Simoniću; pozivi Francuza Dalmatincima u rat protiv Austrije (tisak); popis udaljenosti između pojedinih sela na području Zadra i Skradina; spisi vezani za cestovne razbojnike u zaleđu Šibenika; obznanjenje o regulaciji ribolova u Dalmaciji, iz 1819. godine; obznanjenje o kažnjavanju lopova, iz 1836. godine; obznanjenje o zabrani posjedovanja nekretnina u Dalmaciji od strane Crnogoraca i nekretnina u Crnoj Gori od strane Dalmatinaca, iz 1846. godine; presuda u jednom slučaju ubojstva, iz 1828. godine; Pokrajinski list uredovnih spisah za Dalmaciju (tisak) iz 1854. godine; zahvalnica za vjernost novigradskom pretoru Pavlu Simoniću koji se iskazao u vrijeme bitke kod Visa, iz 1866. godine; spisi o dugovanjima; razne molbe, namire, tiskovine, računi.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-989/P - 1 Obitelj Simonić (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4875
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica