Facebook
Naziv: Adamček Josip (fond)
Signatura: HR-HDA-995
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Adamček J. (hrvatski)
Razdoblje: 1954 - 1994
Arhivske jedinica: 8.40 d/m
Tehničke jedinica: 84 kut.
Odgovornost: Adamček, Josip (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda otkupljeno je od Vladimira Adamčeka (akv. 23/1996).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda najvećim se dijelom sastoji od prijepisa, kopija i ispisa iz izvornoga gradiva te rukopisa vezanih za različite teme koje je proučavao J. Adamček (seljačke bune, mitnice, urbarijalni odnosi, vlastelinstva, samostanski i crkveni redovi, revolucija 1848/49., Zrinsko-Frankopanski posjedi, desetina u Slavoniji, Hrvatsko kraljevinsko vijeće, plemstvo, genealogije, bune Štibrenaca i dr.); rukopisa drugih autora; recenzija; ocjena disertacija i drugih radova; studentskih bilježaka; materijala sa stručnih skupova; tiskovina i korespondencije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno.
Jezici: hrvatski ; makedonski ; njemački ; mađarski ; latinski
Pisma: ćirilica (makedonska) ; latinica
Obavijesna pomagala: HDA-955/P - 1 Rukopisna ostavština Josip Adamček (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4881
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica