Facebook
Naziv: Aleksander Viktor (fond)
Signatura: HR-HDA-997
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Aleksander V. (hrvatski)
Razdoblje: 1884 - 1937
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Aleksander, Viktor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovala je Ivana Aleksander (akv. 24/1965).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži prijepise dokumenata vezanih za razgovore V. Aleksandera kao državnog odvjetnika s predstavnicima Generalštaba Vrhovne komande austro-ugarske vojske; šifrirane vojne depeše i korespondenciju; obveznice zajma Ugarske banke; spise Državnog tužiteljstva u Novom Sadu u vezi neke trgovine drvetom, spise parnice dioničara Jugoslavenskog petrolejskog društva protiv tvrtke "Shell", te nekoliko pisama upućenih V. Aleksanderu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; engleski ; češki
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-997/P - 1 Spisi dr. Viktora Aleksandera, državnog nadodvjetnika (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 397: Državno nadodvjetništvo (U fondu Državno nadodvjetništvo u kutiji 364 nalazi se personalni dosje A. Viktora.)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4883
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica