Facebook
Naziv: Cazi Josip (fond)
Signatura: HR-HDA-1013
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Cazi J. (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1978
Arhivske jedinica: 13.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 mapa ; 132 kut.
Odgovornost: Cazi, Josip (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: U fondu se čuva korespondencija J. Cazija, njegov policijski karton, materijali vezani uz njegovu djelatnost u Institutu za izučavanje radničkog pokreta Beograd, u Komisiji za historiju CKSKH, Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske i drugim tijelima. Tu su i njegove bilješke, fotografije i rukopisi. Cjelina Originalni dokumenti sadrži mapu rukopisnog izdanja pjesama J. Cazija s litografijama F. Mraza, mapu Omladinska pruga s crtežima F. Mraza te fotografije iz pogona tvornice obuće Borovo. Među prijepisima dokumenata, novina i knjiga nalaze se prijepisi iz više arhiva Jugoslavije, Austrije i Mađarske.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1013/P - 1 Osobni fond Josip Cazi (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4899
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica