Facebook
Naziv: Despot Miroslava (fond)
Signatura: HR-HDA-1020
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Despot M. (hrvatski)
Razdoblje: 1968 - 1991
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Despot, Miroslava (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovala je Miroslava Despot (akv. 9/1990, 9/1999).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži rukopisne bilješke i ispise iz literature o Maksimilijanu Vrhovcu, Napoleonovoj Iliriji, Trattneru, društvenom životu Hrvatske početkom 19. st., priredi Hrvatske i Slavonije u vrijeme Ilirskog preporoda, brodarenju Savom i Kupom u 18. i 19. st., manufakturama u Varaždinu, kemijskoj tvorici u Valpovu, manufakturama kovina u Ozlju, Bregani i Brodu na Kupi, tvornici sumpora u Radoboju, željezari u Šestinama, bakranama u Samoboru i Orahovici, staklarstvu u Slavoniji i dr. Pored spomenutog, u fondu se nalaze i četiri stvarateljičina neobjavljena rukopisa ("Pokušaj kronologije manufakturnih i ovećih industrijskih poduzeća na teritoriju SR Hrvatske od 1800. do 1918."; "Ein Rückblick auf die wirtschaftliche Entwicklung Zivilkroatiens von Jahre 1860-1873"; "Prilog kronologiji privredno-društvenog stanja Hrvatske i Evrope potkraj XIX. Stoljeća"; "Moja sjećanja na dr.-a Josipa Matasovića…").
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Prema točki III darovnog ugovora od 07. 04. 1995. gradivo fonda dostupno je istraživačima uz obavezu navođenja njegova autora.
Jezici: hrvatski ; njemački ; francuski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1020/P - 1 Osobni fond Miroslave Despot (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva čuva se i u NSK (fond br. 176, svež. 5) i u Muzeju za umjetnost i obrt (fond br. 587, 0,2 d/m).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4906
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica