Facebook
Naziv: Diklić Stjepan (fond)
Signatura: HR-HDA-1021
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Diklić S. (hrvatski)
Razdoblje: 1908 - 1989
Arhivske jedinica: 2.60 d/m
Tehničke jedinica: 25 kut. ; 1 alb.
Odgovornost: Diklić, Stjepan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovao je Stjepan Diklić (34/1993).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži biografiju stvaratelja, obiteljsko rodoslovlje, kopije priznanja i diploma; elaborate i tehničku dokumentaciju projekata na kojima je sudjelovao; materijale vezane uz istraživanje vodoopskrbe na području Zeline te materijale vezane za promet, društvene organizacije, muzeje, foklor, tisak, planinarstvo i turizam, vinogradarstvo i voćarsto i dr. na zelinskom području; popis stvarateljevih radova; njegovu privatnu i službenu korespondenciju; bilješke s puta u SAD; različite prospekte i tiskane hidrološke i hidrometeorološke studije; radove o mineralnim i termalnim vrelima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; novinske isječke te fotografije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Gradivo fonda koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; engleski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1021/P - 1 Ostavština prof. Diklića (popis)
HDA-1021/P - 2 Termalne i pitke vode Zeline i okolice. Elaborati tehničke dokumentacije (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4907
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica