Facebook
Naziv: Divić Franjo (fond)
Signatura: HR-HDA-1022
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Divić F. (hrvatski)
Razdoblje: 1921 - 1944
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Divić, Franjo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je po službenoj dužnosti predala Policijska uprava u Zagrebu (akv. 19/1992).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži razne materijale uglavnom financijske prirode (ponajviše službena korespondencija) koji se odnose na suradnju, odnosno djelovanje F. Divića u ustanovama u kojima je radio (Putnik, Plodine, HSGZ i dr.). U fondu se nalaze i materijali vezani za njegovu suradnju s raznim osobama bilo radi udruživanja u zajedničkim projektima ili radi zastupanja njihovih financijskih i drugih interesa u poslovanju. U gradivu se nalazi nekoliko Divićevih rukopisa kao što su: „Aktuelna devizna pitanja turizma“ (s.a.), „Uspostava gospodarske samostalnosti hrvatskog seljaštva“ (s.a.), „Uređenje deviznih doznaka hrvatskih radnika iseljenika“ (1941). Pored spomenutog, u fondu se nalazi i gradivo koje se odnosi na djelovanje kemijskog inženjera Julija Kovačevića, generalnog direktora Englesko-jugoslavenske destilacije d.d. (1924-1939) ; korespondencija Vrba d.d. iz Zagreba s dioničarem Vatroslavom Mayerom (1929-1930); ulomci financijske dokumentacije i korespondencije Otta Brezine (1940-1941); razni financijski izvještaji i korespondencija koja, čini se, nema izravne veze s Franjom Divićem (cca 1933-1944); razni materijali vezani za Tvornicu soda vode d.d. u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; engleski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1022/P - 1 Obiteljski fond Franje Divića (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4908
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica