Facebook
Naziv: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-1237
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1922 - 1943
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Privredne komore Hrvatske 1963. (akv. 280/1963) i uloženo u fond 618. Fragmenti registratura zadruga na području Hrvatske. Nakon sređivanja fonda 618 gradivo Društva je izdvojeno u zaseban fond. Godine 2006. fondu je pripojeno gradivo pronađeno u fondu 603 Savez gospodarske sloge Zagreb.
Sadržaj jedinice: Fond čine zapisnici skupština Društva i zapisnici sjednica Upravnog odbora, popisi i imenici članova i prepiska s članstvom.
Izlučivanju: Nije obavljano izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5124
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica