Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Zagreb (fond)
Signatura: HR-HDA-1547
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1948 - 1953
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Zagreb (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda Oblasnog komiteta NOH Zagreb po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995). Po preuzimanju gradivo je uključeno u zbirni fond, a početkom 2006. izdvojeno je u zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Fond je fragmentan, sadrži spise nastale radom Oblasnog komiteta i njegovih radnih tijela, korespondenciju s CK NOH-a, izvješća pristigla iz kotarskih i gradskih komiteta.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon izdvajanja iz skupnog fonda oblasnih komiteta NOH-a fond je sadržavao 1 kutiju gradiva koje je bilo složeno kronološki. Tijekom sređivanja utvrđen je ustroj, način rada i struktura svake organizacijske jedinice. Temeljem toga, formirane su dokumentacijske cjeline koje prate ustroj i način rada (zapisnici i materijali sjednica, materijali savjetovanja, korespondencija s CK NOH). Sređivanje gradiva fonda započeto je u ožujku 2006, pri čemu je gradivo sređeno tematski po radnim tijelima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5435
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica