Facebook
Naziv: Društvo univerzitetski obrazovanih žena Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1630
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1939 - 1955
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Društvo univerzitetski obrazovanih žena Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dio gradiva je izdvojen tijekom sređivanja fonda 1234 Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske 2005, a dio 2006. iz zbirke 1353 Građanske stranke i društva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži pravila Društva, zapisnike skupština, popise članova, rješenje o odobrenju rada Društva, nacrt statuta Saveza društava univerzitetski obrazovanih žena Jugoslavije i pristupnice.
Izlučivanju: Nije obavljano izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5518
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica