Facebook
Naziv: Društvo za prosvjetu žene (fond)
Signatura: HR-HDA-1631
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1935 - 1941
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Društvo za prosvjetu žene (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je 2006. izdvojeno iz fonda 1353 Građanske stranke i društva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži pravila Društva, zapisnike skupština, prepisku s podružnicama u Bjelovaru, Karlovcu, Sisku i Splitu.
Izlučivanju: Nije obavljano izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5519
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica