Facebook
Naziv: Glazbeno društvo intelektualaca (fond)
Signatura: HR-HDA-1662
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1919 - 1946
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Glazbeno društvo intelektualaca (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Društva je u HDA preuzeto u dva navrata. Prvo preuzimanje bilo je pod nazivom ''pjevačka društva između dva rata'' (godina i način preuzimanja su nepoznati) i gradivo je uključeno u fond 639 Savez hrvatskih pjevačkih društava. Drugi dio gradiva preuzet je 2005. (akv. 20/2005) od Obrtničkog doma u Zagrebu. Revizijom fonda 639 gradivo Društva izdvojeno je u zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa nastalih radom GDI-a, a to su zapisnici sjednica društva, korespondencija s drugim društvima i pojedincima, pristupnice i popisi članova, proglasi, programi koncerata, razni računi i potvrde, blagajnička izvješća, oglasni plakati, note nekih Matzovih kompozicija, primjerci časopisa i diploma.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na početku sređivanja fond je sadržavao 3 kutije gradiva. Tijekom sređivanja 2006. fond podijeljen na serije koje prate ustroj i djelatnost Društva (normativni akti, članstvo, uprava, djelatnost, notno gradivo i financijska dokumentacija).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1662/SI - 1 Glazbeno društvo intelektualaca u Zagrebu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 55544
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica