Facebook
Naziv: Komanda Ličkog područja (fond)
Signatura: HR-HDA-1920
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Komanda Ličkog područja (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. od bivšeg Arhiva Instituta za suvremenu povijest (danas Hrvatski institut za povijest). Fond je izdvojen iz bivše zbirke HR-HDA-1194. Zbirka dokumenata Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (1941-1945).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži zapise o djelovanju političkih komesara Komunističke partije Hrvatske/Jugoslavije pri postrojbama smještenim na području Like.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1921: Komanda Prvog ličkog područja
HR-HDA- 1922: Komanda Drugog ličkog područja
HR-HDA- 1923: Komanda mjesta Bruvno
Identifikator: HR-HDA/AJ 5794
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica