Facebook
Naziv: Škola učenika u privredi Zlatar (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-738
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Skraćeni nazivi: ŠUP Zlatar (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1961
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 67 knj. ; 8 svež
Odgovornost: Škola učenika u privredi Zlatar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda nastalo je radom Škole učenika u privredi Zlatar. Na temelju rješenja broj 01-4036/1-1968 od 14.10.1968. Skupština općine Zlatar Bistrica predala je u Arhiv gradivo fonda u nesređenom stanju. Prilikom primopredaje izrađen je popis gradiva po vrstama.
Način preuzimanja: Fond je preuzet od Skupštine općine Zlatar Bistrica 1968. Primopredajni zapisnik (broj 04-4036/1-1968) sastavljen je 14.10.1968.
Sadržaj jedinice: Sadržaj gradiva fonda čine evidencije (urudžbeni zapisnici) i spisi uredskog poslovanja tajništva, zapisnici sa sjednica Školskog odbora i Nastavničkog vijeća, ispitne komisije sa završnih ispita i zapisnici kontrolnih pregleda škole. Personalnu dokumentaciju polaznika škole čine školske svjedodžbe, ugovori o učenju. Dokumentacija završnih ispita sadrži pismene radnje učenika iz hrvatskog jezika, pitanja iz teoretskog dijela ispita iz matematike, tehnologije i hrvatskog, ocjene iz praktičnog rada. Zasebna cjelina su ispitni dosijei učenika i prijave za polaganje završnih ispita.Čuvaju se glavni i priručni imenici.
Izlučivanju: Postupak izlučivanja proveden je 1999. Izlučeni su razredni dnevnici rada.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Tijekom revizije fonda proveden je postupak izlučivanja dijela registraturnog gradiva kojem je prošao zakonski rok čuvanja, utvrđene su serije, granične godine i količina sačuvanog gradiva. Formirane su tehničke jedinice. Izrađen je matični list.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je javnosti na korištenje pod uvjetima utvrđenim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva Ministarstva kulture (NN br.67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ-SCKR- 49: Skupština općine Zlatar Bistrica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 4); Popis (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61155
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica