Facebook
Naziv: Državna građanska škola u Krapini (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-1014
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Razdoblje: 1929 - 1940
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 13 knj. (Knjige se čuvaju u dvije arhivske kutije.)
Odgovornost: Državna građanska škola u Krapini (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nastalo radom Državne građanske škole u Krapini. Do predaje u Arhiv gradivo se čuvalo u pismohrani Srednje škole u Krapini. Srednja škola Krapina predala ga je po službenoj dužnosti 1998. u Arhiv, zajedno sa gradivom Više pučke realne škole u Krapini, Državne opće niže srednje škole u Krapini, Šegrtske škole u Krapini i Realne gimnazije u Krapini. Prilikom primopredaje uz primopredajni zapisnik izrađen je i popis gradiva. Što se tiče obrade gradiva u Arhivu, na temelju principa provenijencije određena je pripadnost gradiva fondu i izrađen je detaljan arhivistički popis gradiva.
Način preuzimanja: Gradivo fonda je preuzeto od Srednje škole u Krapini. Primopredajni zapisnik je izrađen 31.8.1998.
Sadržaj jedinice: U sadržaju gradiva fonda su zapisnici sa sjednica Nastavničkog savjeta Državne male realne gimnazije u Krapini (od 1927. 25.6.1929.) i Nastavničkog zbora Državne građanske škole u Krapini (od 25.6.1929. do 1939.) formirani u jednu knjigu kao tehničku jedinicu. Glavni imenik Više pučke realne škole u Krapini (1895-1907) i Državne građanske škole u Krapini (1929-1940) također su formirani u jednu knjigu kao tehničku jedinicu. Knjiga se čuva u fondu Više pučke realne škole u Krapini (broj fonda 1015). Sadržaj gradiva fonda sačinjavaju i zapisnici sa završnih ispita (1933-1940) te upisnice (1930-1940).
Izlučivanju: Gradivo koje je nastalo do 1945. godine ne podliježe provedbi postupka izlučivanja. Ne odabire se. Čuva se trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 14 knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Što se tiče obrade gradiva u Arhivu, na temelju principa provenijencije, nakon preuzimanja u Arhiv, određena je pripadnost gradiva fondu, utvrđen je identitet svake jedinice, izrađen je detaljan popis te su na temelju toga utvrđene serije i vremenski raspon sačuvanog gradivanog gradiva. Izrađen je matični list fonda. Gradivo je dostupno javnosti te pripremljeno za korištenje istraživačima.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Temeljem odredaba Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu i Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva Ministarstva kulture RH (NN 67/99), Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN br.103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) gradivo fonda, javnosti je dostupno na korištenje djelomično.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Popis (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61160
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica