Facebook
Naziv: Blago djelo (fond)
Signatura: HR-DADU-50
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Archivum Operum Piarum (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Archivium Operum Piarum (Državni arhiv u Dubrovniku)
Razdoblje: 1360 - 1808
Arhivske jedinica: 73.20 d/m
Tehničke jedinica: 193 knj.
Odgovornost: Blago djelo Dubrovnik (stvaratelj)
Način preuzimanja: Arhivsko gradivo koje obuhvaća knjige i svežnjeve do 1815. predano je Historijskom arhivu u Dubrovniku nakon 1945. godine.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze zapisi o djelovanju institucije Opera pia (Blago djelo) koja je bila zbor višenamjenskih zaklada. Na zna se kad je osnovana, ali najstarija zaklada je ona Nale Cherse Sergija iz 1348. godine. Upravu nad zakladama su imali tezorijeri (rizničari sv. Marije) koji su upravljali financijama države i katedarale.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju – trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilnuku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DADU- 12: Oporuke i legati Notarijata (U seriji HR-DADU-12-1 Testamenta Notaria, sv. 95 a je popis oporuka iz kojih su potjecale zaklade.)
HR-DADU- 39: Rizničari Svete Marije (u fondu se mogu naći oporuke u konima se spominje Opera Pia)
Literatura: Lupis, Vinicije B.. Prilozi poznavanju dobrotvorne djelatnosti dubrovačkoga zakladnog zavoda Opera pia (Blaga djela) i javne dobrotvornosti, Dubrovnik : Matica hrvatska - ogranak Dubrovnik, 2004., .str. 271-299.
Identifikator: HR-DADU/AJ 6553
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica