Facebook
Naziv: Zdravstveni ured u Dubrovniku (fond)
Signatura: HR-DADU-52
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Sanitas (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Sanitas (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 55.
Razdoblje: 1527 - 1808
Arhivske jedinica: 1.08 d/m
Tehničke jedinica: 29 knj.
Odgovornost: Zdrastveni ured Dubrovnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U fondu su sačuvani zapisi koji su nastali djelovanjem Zdravstvenog ureda, koje je vrlo često imalo vrlo velike ingerencije zbog česte ugroženosti zaraznim bolestima koje su dopirale u Dubrovnik uslijed velike trgovačke aktivnosti.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju – trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DADU- 54: Osiguranje pomorskih prijevoza dubrovačke Notarije i Kancelarije
Napomena o dopunskim izvorima: Zbog velike mogućnosti ood zaraze koja je dolazila kopenim i pomorskim trgovačkim putevima, usko je bila povezana briga o javnom zdravstvu i pomorstva.
Identifikator: HR-DADU/AJ 6555
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica