Facebook
Naziv: Gradska željeznica u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-DAZG-965
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1951 - 1979
Tehničke jedinica: 35 kut. ; 4 svež ; 3 vrećica
Odgovornost: Gradska željeznica u Zagrebu (stvaratelj) (1950.-1980.)
Sadržaj jedinice: Sačuvano arhivsko gradivo dijelom ilustrira strukturu uprave, djelatnost i poslovanje stvaratelja. Ono sadrži dokumentaciju organa uprave, personalnu dokumentaciju te izrazito bogatu tehničku dokumentaciju i na kraju računsku dokumentaciju.
Izlučivanju: Podataka o izlučivanju nema.
Dopuna: Uz navedenu tehničku dokumentaciju važno je napomenuti da postoje 3 vreće nacrta koji nisu sređeni.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Arhivski popis izradio je Zlatko Stublić 1989. godine. Gradivo je djelomično razvrstano na serije, ali unutar njih nije uspostavljen odgovarajući poredak.
Serije: Dokumentacija uprave, Personalna dokumentacija, Tehnička dokumentacija, Računska dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAZG, arhivsko gradivo je dostupno svim korisnicima pod jednakim uvjetima.
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica
Opća napomena: Gradivo ovoga fonda od prvoirazredne je vrijednosti obzirom na njegovo djelovanje i doprinos stvaratelja razvoju prometa i grada Zagreba. "Gradska željeznica u Zagrebu" značajno je poduzeće u organizaciji prevoza roba željeznicim, posebno u prevozu proizvoda u šljunčari. Sačuvano arhivsko gradivo može poslužiti za proučavanje „Gradske željeznice u Zagrebu“ i njenog razvoja u drugoj polovici 20 stoljeća.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 65820
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica