Facebook
Naziv: Ženska stručna škola Dubrovnik (fond)
Signatura: HR-DADU-176
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Povijesni nazivi: Niža poludržavna ženska zanatska škola – sekcija Narodne ženske zadruge (hrvatski)
Ženska zanatska škola– sekcija Narodne ženske zadruge (hrvatski)
Ženska zanatska škola Dubrovnik (hrvatski)
Državna ženska stručna škola Dubrovnik (hrvatski)
Razdoblje: 1925 - 1960
Arhivske jedinica: 3.60 d/m
Odgovornost: Ženska stručna škola Dubrovnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se do 1928. nalazilo u prostorijama Narodne ženske zadruge u Dubrovniku, a od tada je vezana uz samu školu. Nakon ukinuća škole 1960. gradivo je bilo priključeno pismohrani Škole učenika u privredi.
Način preuzimanja: Dana 28.05.1965. godine izvršena je službena predaja od strane Škole učenika u privredi .
Sadržaj jedinice: Sadržaj gradiva vezan je uz djelatne funkcije samoga stvaratelja. To je gradivo koje se tiče uprave škole, stručnih tijela škole, pedagoške dokumentacije i ostale dokumentacije proizašle iz djelatnosti ustanove.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja fonda nije bilo izlučivanja gradiva. Je li taj postupak prije bio izvršen, nije poznato. Također, podataka o eventualnom uništavanju dijela gradiva nema
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: 1.) Uprava škole - Ravnateljstvo - Školski odbor 2.) Stručna tijela škole - Nastavnički zbor - Razredno vijeće 3.) Pedagoška dokumentacija - Opće evidencije učenika i planovi rada - Nastavne evidencije 4.) Dokumentacija o radu ustanove - Inventari - Zapisnik upravnog odbora školskog fonda - Polugodišnja i godišnja izviješća o radu - Pravilnici o polaganju završnih ispita - Nastavni planovi i programi - Knjige naredbi učenicima - Knjige naredbi učiteljima 5.) Računovodstvena dokumentacija - Računovodstvene knjige
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti izrade preslika određeni Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Nosač zapisa je papir. Gradivo je u dobrom stanju i nije potrebna restauracija.
Obavijesna pomagala: DADU-176/SI - 1 Ženska stručna škola Dubrovnik (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Dubrovniku
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Nema preslika
Identifikator: HR-DADU/AJ 6677
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica