Facebook
Naziv: Odvjetnički odbor u Osijeku (fond)
Signatura: HR-DAOS-134
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1924 - 1932
Arhivske jedinica: 0.05 m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Odvjetnički odbor Osijek (stvaratelj) (1872-1928)
Povijest jedinice: Sačuvani dio arhiva odvjetničkog odbora nađen je kod posljednjeg predsjednika Advokatskog kluba pokojnog dr. Augusta Petrovića, kojemu ga je predao posljednji tajnik odvjetničkog odbora pokojni dr. Julije Kaiser (br. 71/1949). Nekoliko pozivnica i spisa bit će možda i kod potpisanog sastavljača ovog vodiča dr. Kamila Firingera, jer je bio članom posljednjeg njegovog odbora i kao takav sudjelovao kod likvidacije odbora.
Način preuzimanja: Upis u Knjigu primljenog arhivskog gradiva: 8. travnja 1949., broj 41.
Sadržaj jedinice: Postoje imenici članstva od 1924-1927 s bilješkama o njihovoj uplati doprinosa, zatim ostaci prepiske od 1924.-1932. Prepiska se sastoji od poziva na sjednice, sudskih odluka o utjerivanju doprinosa, odluka o nastupu i postanku odvjetničke prakse odvjetničkih perovođa, izvještaja o godišnjem proračunu odnosno blagajničkom poslovanju za 1926. i 1927. Najvrjedniji je izvještaj tajnika o likvidaciji od 5. IX. 1932.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o bibliografskim izvorima: U radu odvjetničkog odbora te o njegovoj upravi ima podataka u zagrebačkom mjesečniku Pravničkog društva te u „Pravniku, glasilu kluba odvjetnika u području odvjetničkog odbora u Osijeku“ što je u Osijeku izlazio 1913. i 1914., a i u Hrvatskom pravničkom kalendaru“ što je 1888. i 1889. izašao u Osijeku. Prema posljednjem bio je tada predsjednikom odbora Dr. Aleksandar Peičić odvjetnik iz Vukovara, a potpredsjednikom Vaso Gjurgjević te tajnikom dr. Matija Stefinović, obojica iz Osijeka.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69675
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica