Facebook
Naziv: Trgovački posrednik (senzal) Marin Klesković iz Rijeke (fond)
Signatura: HR-DARI-886
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TpMK (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: PO - 070 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1840 - 1864
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. (Korice su stručno odstranjene. )
Odgovornost: Klesković, Marin (stvaratelj) (1840. - 1864.)
Način preuzimanja: Gradivo je otkupljeno od tvrtke Fortuna d.o.o. iz Strmeca, ulica Javora 14.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jedan knjižni svezak, rukopis iz 19. stoljeća. Riječ je o Upisniku najamnih ugovora (Libro regolare, Handlungsbuch) nastalom djelatnošću posrednika (senzala) u poslovima pomorske trgovine Marina Kleskovića (Marino Clescovich) iz Rijeke od 1840. do 1864. godine. Predmetnu knjigu Marin Klesković je vodio na temelju Pravilnika o poslovanju trgovačkih posrednika grada Rijeke i Hrvatsko – ugarskog Primorja iz 1785. godine, noveliranog 1841. godine, što je na zadnjoj stranici knjige svojim potpisom i voštanim žigom potvrdio prezidijalni tajnik Kraljevskog riječkog gubernija (Regium Gubernium Fluminense) Antonio de Verneda. Sadrži upise oko 350 ugovora o iznajmljivanju odnosno unajmljivanju raznih vrsta brodova, najviše baraka, brigantina i trabakula. Klesković je najviše posredovao za potrebe riječkih trgovaca, ali i za trgovce iz Malog Lošinja, Trsta, Venecije i drugih pomorskih gradova. Ugovori sadrže podatke o imenima vlasnika plovila i njihovih unajmljivača, imenima i karakteristikama samih plovila (tonaža, opremljenost, itd.), svrsi unajmljivanja (koja roba će, kamo i kako biti prevezena) te o raznim privatno pravnim aspektima tih ugovora.
Izlučivanju: Ne izlučuje se. Čuva se trajno.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 69707
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica