Facebook
Naziv: Studije razvoja različitih instuticija (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-14
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1979 - 2000
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržaj čine znanstvene studije dugoročnog razvoja industrije, poljoprivrede, prehrambene industrije, šumarstva, građevinske industrije, trgovine, koncepcije razvoja male privrede, razvoja zdravstva, razvoja odgojno-obrazovnih i kulturnih djelatnosti na području ZO općine Osijek.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo, odnosno spisi su razvrstani u nekoliko skupina, a unutar svojih skupina sređeni su kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69720
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica