Facebook
Naziv: Knjigovežnica i papirnica Mihael Vahtar Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-942
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Stara signatura: PO - 83 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1907 - 1910
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Knjigovežnica i papirnica Mihael Vahtar Opatija (stvaratelj) (1907. - 1910.)
Način preuzimanja: Knjiga je sredstvima Ministarstva kulture RH otkupljena 2009. godine od Rajka Kremenića iz Čavla. Akvizicija DAR-a: Klasa 036-05/09-05/01
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo jednu jednu fizičku jedinicu, Knjigu narudžaba 1907.-1910. Sadrži podatke o 912 poslovnih transakcija, što ih je knjigovežnica i papirnica Vahtar imala od početka 1907. do veljače 1910. godine. Za svaku poslovnu transakciju zabilježen je nadnevak, ime odnosno naziv klijenta, mjesto odakle klijent dolazi, vrstu naručene odnosno kupljene robe, njezinu cijenu (posebno za materijal i posebno za rad), opasku kada je i koliko za robu plaćeno te možebitne napomene. Klijenti Vahtarove radnje bila su gotovo sva lokalna javno pravna tijela i mnogi privatnici s područja Lječilišnog kotara Opatija, među inima privatne tiskare, hoteli i pansioni, udruge, slikari, itd. Posebno su zanimljive narudžbe materijala i gotovih proizvoda za turističke potrebe (razni ukrasi, lutke, promidžbeni materijal i sl.). Pruža vrijedne podatke o vrstama i cijenama papirničarske robe i knjigovezačkih usluga u Opatiji početkom 20. stoljeća.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 1 knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; slovenski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Knjiga je veličine 22 x 34 cm, ima 247 lista (oko 100 popunjenih), tvrdo je ukoričena, s hrbatom od kože i okovanim pojačanjima korica. Četiri lista su istrgnuta (narudžbe nakon veljače 1910.), okovi su malo hrđavi. U ostalome je dobro očuvana.
Identifikator: HR-DARI/AJ 75914
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica