Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Popovac (fond)
Signatura: HR-DAOS-1603
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Povijesni nazivi: Baranybán kőzség (1941 - 1944) (mađarski)
Razdoblje: 1941 - 1944
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Općinsko poglavarstvo Popovac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1953. godine. Naknadnim usklađivanjem s važećim klasifikacijskim sustavom za razdoblje od 1941. do 1944. godine oblikovan je zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži tekuće spise i spise matičnog ureda.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Plan sređivanja Nakon prvotnog sređivanja i izrade obavijesnog pomagala koje je 1966. godine sastavio Kamilo FIRINGER, gradivo Upravne općine Popovac prema ondašnjoj praksi bilo je podijeljeno u dvije serije A. Knjige i B. Spisi. Novi popis s unesenim korekcijama izradila 1990. godine vježbenica Zita JUKIĆ. Godine 1998. provedena je unutarnja revizija fonda koju je obavio arhivski tehničar Dinko CINDRIĆ pod nadzorom arhivista Vilima MATIĆA. Pritom su sređeni spisi te je izrađeno novo obavijesno pomagalo. U međuvremenu je fond podijeljen prema važećem razredbenom sustavu na tri fonda. Pritom je zadržana jedinstvena fizička i intelektualna struktura gradiva te, sukladno tome, i jedinstveni popis za sva tri fonda. U veljači 2011. godine obavljena je nova revizija. te je uz korekcije naziva pojedinih arhivskih jedinica utvrđeno da je moguće gradivo srediti na način da se oblikuju serije i izradi višerazinski opis. Na poslovima revizije radio je Denis NJARI, polaznik stručnog osposobljavanja, pod stručnim nadzorom arhivista Danijela JELAŠA. Pri novom sređivanju oblikovane su četiri serije: 1. Opći poslovi; 2. Matični ured; 3. Mjesni sud; 4. Financijska dokumentacija. Ranija odluka arhivista da se očuva fizička i intelektualna cjelovitost gradiva unatoč provedenoj podjeli prvotnog fonda poštivana je i kod ove revizije, ali su u identifikaciji navedene signature sva tri fonda, te njihove razredbene oznake.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: mađarski ; hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAOS-43/SI - 1 Upravna općina Popovac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 79401
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica