Facebook
Naziv: Komorska općina Unutarnji grad Osijek (fond)
Signatura: HR-DAOS-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Usporedni nazivi: Komorska općina Osijek Tvrđa (hrvatski)
Innere Cammeral Stadt Esseg (njemački)
Razdoblje: 1697 - 1786
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Komorska općina Unutarnji grad Osijek (stvaratelj) (1687-1786)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži neznatne ostatke gradiva nastalog djelovanjem zasebne Komorske općine Unutranji grad Osijek krajem 17. i tijekom 18. stoljeća. Najvredniji dio gradiva su zapisnici magistratskih sjednica od 1705. do 1786. godine, a sadrže zaključke općinskih vijeća, odluke o sporovima građana, cehovskih udruženja i trgovaca te primanju u građanstvo, prijepise javnih isprava i slično. Osobito je vrijedna gruntovna knjiga iz 1747. godine jer sadrži podatke iz 18. stoljeća o pojedinim objektima u Tvrđi. Iz popisa (elenchusa) najvažnijih arhivalija, sastavljenog 1786. godine prilikom ujedinjenja gradskih općina u jednu, može se zaključiti koje je gradivo Komorske općine Unutarnji grad Osijek postojalo u pismohrani, ali je u drugoj polovici 19. stoljeća izlučeno i prodano kao stari papir.
Izlučivanju: Za vrijeme načelnikovanja Antuna Stojanovića 1868-1869 spisi nekadašnjih zasebnih gradskih općina Tvrđa, Gronji grad i Donji grad iz razdoblja 1690-1809 prodani su kao stari papir mesarima. Ostali su, i sačuvani su do danas, samo fragmenti.
Mjesta: Osijek
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na obradi i popisivanju radili su Ive Mažuran i Stjepan Sršan. Analitički inventar izradio je Stjepan Sršan 1975. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: njemački ; latinski ; hrvatski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-2/AI - 1 Komorska općina Osijek - Tvrđa (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 8592
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica