Facebook
Naziv: Zapovjedništvo oružničkih poljoprivrednih straža Nezavisne Države Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Zapovjedništvo oružničkih poljoprivrednih straža (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oružništvo NDH bilo je na vojnički način ustrojena redarstvena straža i dio oružane sile. Godine 1941. ustrojeno je u 5 pukovnija, koje se dijele na oružnička krilna zapovjedništva, zapovjedništva oružničkih vodova, kotarska zapovjedništva te na oružničke postaje. Od lipnja 1942. u sastavu je Ustaške vojnice i ima 6 oružničkih krila. Od siječnja 1943. u nadležnosti je Ministarstva oružanih snaga NDH, kao i Ustaška vojnica. Tada se ponovo uvode oružničke pukovnije (njih 7). Od kolovoza 1944. prestaje biti oružana postrojba Ustaške vojnice i postaje dio Oružanih snaga NDH.
Sjedišta: Zagreb
Nadležnost / Izvori ovlasti: Oružništvo je održavalo javni mir i red i brinulo za javnu, osobnu i imovinsku sigurnost.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Do lipnja 1942. oružništvo je podređeno Ministarstvu hrvatskog domobranstva, a od tada djeluje u sastavu Ustaške vojnice. U kolovozu 1944. oružništvo prestaje biti oružana postrojba Ustaške vojnice i postaje dio oružanih snaga NDH
Identifikator: HR-HDA/S - 11913
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica