Facebook
Naziv: Treća hrvatska oružnička pukovnija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1942
Normativni nazivi: Pukovnija. Treća hrvatska oružnička pukovnija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zapovjedništvo 3. hrvatske oružničke pukovnije (hrvatski)
3. hrvatska oružnička pukovnija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske bilo je na vojnički način ustrojena redarstvena straža i dio oružane sile i dijelilo se na 5 (7) oružničkih pukovnija. Ustrojeno je 1941. Svaka pukovnija dijelila se na krilna zapovjedništva, zapovjedništva vodova, kotarska zapovjedništva i oružničke postaje.
Sjedišta: Banja Luka ; Nova Gradiška
Nadležnost / Izvori ovlasti: Oružništvo je održavalo javni mir i red i brinulo za javnu, osobnu i imovinsku sigurnost građana. Svaka pukovnija bila je samostalno tijelo u vojničkom, gospodarskom i upravnom pogledu, a njome je upravljalo i zapovijedalo Zapovjedništvo oružničke pukovnije.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zapovjedništvo oružničke pukovnije imalo je: Odjel za javnu sigurnost (J.S.), Pobočništvo (Pbč.), Gospodarski odjel (G.) i Pravosudni odjel (PRS).
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 11924
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica