Facebook
Naziv: Divizija u Osijeku
Vrsta entiteta: pravna osoba
Normativni nazivi: Divizija u Osijeku (hrvatski)
Povijesni nazivi: Divisions Commando zu Esseg (njemački)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Sjedišta: Osijek
Djelatnost: Postrojba austrijske vojske (operativna jedinica, ne i teritorijalno nadleštvo).
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizijsko zapovjedništvo bilo je odgovorno za pripravnost podređenih postrojbi (brigada, pukovnija), za njihovu koordinaciju, raspored i podršku.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 12053
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica