Facebook
Naziv: Karlovačko graničarsko školsko povjerenstvo
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: - 1873
Normativni nazivi: Povjerenstvo. Karlovačko graničarsko školsko povjerenstvo (hrvatski)
Povijesni nazivi: Karlovačka vojnograničarska školska komisija (hrvatski)
Karlstädter Militär Grenzschule Commission und Direction (1849 - 1857) (njemački)
Grenz Schulen Commission zu Carlstadt (1857 - 1868) (njemački)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na području Vojne krajine djelovalo je Karlovačko školsko povjerenstvo sa sjedištem u Karlovcu (za 4 karlovačke graničarske pukovnije i pripadajuće vojne komunitete), Bansko-slavonsko sa sjedištem u Petrinji (za 2 banske i 2 slavonske graničarske pukovnije i vojne komunitete), te Varaždinsko školsko povjerenstvo sa sjedištem u Bjelovaru (za 2 varaždinske graničarske pukovnije i njihove komunitete).
Sjedišta: Karlovac
Nadležnost / Izvori ovlasti: Graničarska školska povjerenstva nadzirala su rad škola u graničarskim pukovnijama jedne ili više graničarskih brigada.
Unutarnji ustroj / genealogija: Članovi povjerenstva bili su brigadir, ratni povjerenik i ravnatelj graničarskih škola.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Povjerenstva su bila nadređena pukovnijskim školskim povjerenstvima, koja su nadzirala rad škola na teritoriju jedne graničarske pukovnije, a činili su ih natporučnik, upravni časnik i nadučitelj.
Identifikator: HR-HDA/S - 12059
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica