Facebook
Naziv: Oblasni odbor Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske Karlovac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1950
Normativni nazivi: SRVIH. Oblasni odbor Karlovac (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oblasni odbor Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske Karlovac osnovan je 1947. na inicijativu Zemaljskog odbora vojnih invalida Hrvatske. Teritorijalnim promjenama na području NRH 1950. Oblasni odbor prestaje s radom.
Sjedišta: Karlovac
Djelatnost: Okupljajući invalide u jedinstvenu organizaciju, Oblasni odbor se brinuo o ostvarivanju prava (prvenstveno socijalna i zdravstvena zaštita), zapošljavanju, opismenjavanju i zbrinjavanju djece poginulih partizanskih boraca.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj Oblasnog odbora bio je po uzoru na Zemaljski odbor vojnih invalida odgovarao je ustroju neposredno nadređenog Zemaljskog odbora vojnih invalida Hrvatske. Radi što efikasnijeg rada i djelovanja Odbor je osnivao radna tijela: Organizacijsko-instruktorski odjel, Revizijski odjel, Uprava privrednih poduzeća i Financijska služba.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 12101
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica