Facebook
Naziv: Oblasni odbor Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske Osijek
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1950
Normativni nazivi: SRVIH. Oblasni odbor Osijek (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oblasni odbor Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske Osijek osnovan je 1947. na inicijativu Zemaljskog odbora vojnih invalida Hrvatske. Teritorijalnim promjenama na području NRH 1950. Oblasni odbor prestaje s radom.
Sjedišta: Osijek
Djelatnost: Oblasni odbor je okupljao ratne vojne invalide u jedinstvenu organizaciju, brinuo se ostvarivanju njihovih prava (prvenstveno socijalna i zdravstvena zaštita), zapošljavanju, opismenjavanju i zbrinjavanju djece poginulih partizanskih boraca.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj Oblasnog odbora bio je po uzoru na Zemaljski odbor vojnih invalida Hrvatske. Radi što efikasnijeg rada i djelovanja Odbor je osnivao radna tijela (odjeljenja), Organizacijsko-instruktorski odjel, Revizijski odjel, Upravu privrednih poduzeća i Financijsku službu).
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 12102
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica