Facebook
Naziv: Društvo za prosvjetu žene
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1935 - 1941
Normativni nazivi: Društvo za prosvjetu žene (hrvatski)
Povijesni nazivi: Društvo za prosvjetu žene (1935 - 1941) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon osnivanja Omladinske sekcije ženskog pokreta, u Zagrebu je na poticaj KPH 23. studenoga 1935. osnovano Društvo za prosvjetu žene. Osnivačka skupština održana je 23. studenoga 1935. u Zagrebu, na kojoj su utvđeni ciljevi Društva, usvojen pravilnik i imenovan Privremeni odbor. Kada je ujesen 1937. raspuštena Omladinska sekcija ženskog pokreta u Zagrebu, veći dio članstva prešao je u Društvo. Društvo je djelovalo do travnja 1941. Članice koje nisu otišle u NOB, sudjelovale su pri osnivanju odbora Antifašističkog fronta žena.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Društvo je okupljalo napredne intelektualke, radnice i domaćice koje nisu bile obuhvaćene ostalim naprednim organizacijama. Društvo je sudjelovalo u borbi za pravo glasa žena, proslavu 8. marta, priređivalo je redovna nedjeljnja predavanja (o ratu, rasizmu, hrvatskim književnicima, glazbi, filmu i sl.). Za članice je organiziralo izlete, izložbe, razne tečajeve stranih jezika i tečaj "Majka i dijete" (u suradnji sa Školom narodnog zdravlja), osnivalo čitalačke grupe i sl. KPH je preko Društva idejno i politički utjecala na žene (u suprostavljanju ratu i fašizmu).
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednica, Potpredsjednica, Tajnica, Blagajnica, Odbornice. Društvo je osnivalo podružnice u Karlovcu (studeni 1936), Splitu (kolovoz 1939) Bjelovaru (veljača 1940), Sisku (kolovoz 1940), Varaždinu (studeni 1940), Petrinji (početak 1941), Dugoj Resi (početak 1941) i Sl. Brodu. Društvo im je pomagalo slanjem predavača i tiskovina.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1631 Društvo za prosvjetu žene (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12111
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica