Facebook
Naziv: Društvo univerzitetski obrazovanih žena Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1928 - 1955
Normativni nazivi: Društvo univerzitetski obrazovanih žena Hrvatske (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Udruženje je osnovano u Zagrebu 1928. kao sekcija pri Udruženju univerzitetski obrazovanih žena Jugoslavije. Iz sačuvanoga gradiva ne mogu se pouzdano utvrditi godine promjena naziva i prestanka s radom. Na inicijativu Antifašističke fronte žena, rad Društva obnovljen je 1951. Godine 1955. Društvo je prestalo s radom.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Osnovni cilj Udruženja bila je politička emancipacija i ekonomska ravnopravnost žena, zauzimanje za položaj žena na radnom mjestu, pravo glasa, razvijanje opće prosvijećenosti, izdavanje raznih publikacija članica, druženja i sl. Posebnu pozornost pridavali su raznim stručnim predavanjima (iz književnosti i sociologije), suradnji s inozemstvom te pomaganju članicama pri dobivanju studentskih stipendija za inozemstvo.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Društva bila su Skupština, Glavni odbor, Nadzorni odbor i Komisija za međunarodne veze. Glavni odbor mogao je osnivati stalne i povremene radne komisije. Po potrebi mogli su se osnivati odbori po gradovima. Rad odbora objedinjavao je Glavni odbor u Zagrebu.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1630 Društvo univerzitetski obrazovanih žena Hrvatske (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12112
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica