Facebook
Naziv: Pomirbeni sud Kantona Vrbovsko
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1812 - 1813
Normativni nazivi: Kanton Vrbovsko. Pomirbeni sud (hrvatski)
Povijesni nazivi: Justice / Juge de paix de Verbovzko (1812 - 1813) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dana 14. listopada 1809. Napoleon je carskim dekretom ustrojio Ilirske Pokrajine, u čiji je sastav ušlo 7 pokrajina od kojih je jedna bila i Građanska Hrvatska. Ista je bila podijeljena u tri distrikta (Karlovac, Rijeka, Senj).
Kanton Vrbovsko dio je Karlovačkog distrikta (u koji ulaze također kantoni: Karlovac, Mrkopalj, Jaska, Samobor, Čabar, Kerestinec, Želin, Sisak i Gradec). Godine 1811. Kanton Vrbovsko ima 9.595 stanovnika i tri općine: Vrbovsko (1.971), Bosiljevo (3.995) i Severin (3.629).
Sjedišta: Vrbovsko (1812-1813)
Djelatnost: Zadaća pomirbenih sudaca bilo je izmirenje stranaka u sporu, a ako to nije moguće, podvrgavanje istih suđenju. Pomirbeni suci sudili su u građanskim parnicama koje nisu prelazile vrijednost 100 franaka, bez prava priziva za stranke.
Pored toga, pomirbeni suci imali su zadaću suditi i u policijskim predmetima : kada visina globe nije iznosila više od 25 franaka, odnosno 5 dana zatvora, stranke nisu imale pravo priziva. Parnice koje nisu spadale u njihovu nadležnost prethodno su pomirbeni suci trebali pokušati riješiti nagodbom odnosno pomirenjem. Ako stranke nisu mogli pomiriti, pomirbeni su suci bili ovlašteni primiti tužbu, pokrenuti izvršne radnje i učiniti sve što spada na sudski postupak kako bi se predmet pripremio za presudu. Izvještaj o tome podnosili su carskom odvjetniku kod prvostupanjskoga suda.
>Suci pomiritelji imali su izvršavati i naredbe viših sudova bilo u svrhu ispravka bilo dopune sudskoga postupka. Dekretom od 12.VII.1812., ovlasti pomirbenih sudova ponešto su se izmijenile pa je svaka građanska tužba čija vrijednost nije prelazila 50 franaka bila bezprizivna, dok su predmeti vrjedniji od 100 franaka preneseni na višu sudsku instancu. Sve donesene kaznene presude pomirbeni su suci u roku od pet dana morali iznijeti pred carskog odvjetnika (državnog tužitelja) pri prvostupanjskom sudu, kojemu je bio dopušten priziv kod prvostupanjskog suda.
Sudovi prvog stupnja sudili su u kaznenim postupcima u slučajevima u kojima je kazna koja se morala izreći bila veća od maksimalne kazne pomirbenog suda.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema Naredbi o ustrojenju Ilirije od 15.IV.1811. svaki je kotar imao pomirbenog suca, dva zamjenika, pisara i stražara. Pomirbeni sud u Vrbovskom spadao je pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Karlovcu.
Identifikator: HR-HDA/S - 12326
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica