Facebook
Naziv: Savez klubova naprednih zadrugara poljoprivrednika Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 -
Normativni nazivi: Savez klubova naprednih zadrugara poljoprivrednika Narodne Republike Hrvatske (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Inicijativa za osnivanje klubova naprednih zadrugara poljoprivrednika kao dopisnih zadružnih škola pokrenuta je u jesen 1954. Osnivačka skupština održana je u Zagrebu 10. lipnja 1955. U okviru Saveza djelovale su Sekcija žena zadrugarki i Savez mladih zadrugara. Nakon 1958. iz Saveza mladih zadrugara izdvaja se Sekcija školskih zadrugara u Savez školskih zadruga. Nakon 1960. Savez je u sastavu GSPZ-a, a operativno je više vezan uz Poljoprivredno-šumarsku komoru, od 1962. uz Privrednu komoru Hrvatske.
Djelatnost: Savez je radio na propagiranju zadrugarstva i raznih akcija za unaprjeđenje poljoprivrede te stručno osposobljavanje članstva za uspješno provođenje tih akcija. Savez je program rada temeljio na programu GSPZ-a NRH. Osnovni princip rada bilo je usmjeravanje obrazovne, propagandne i proizvodne aktivnosti organizacija na terenu. Rad se obavljao organiziranjem plenuma, savjetovanja i seminara, putem tiska, radija i televizije, prikazivanjem filmova, distribucijom letaka, plakata i brošura, zborovanjima, natjecanjima i izložbama.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela SKNZP-a su Upravni odbor i Nadzorni odbor. Kao izvršno tijelo UO djelovao je Izvršni odbor. Tekuće poslovanje je vodilo Predsjedništvo (predsjednik, potpredsjednik i tajnik). Uz ova tijela, u početku rada Saveza postojale su sekcije: Sekcija za žene zadrugarke, Sekcija za zadružnu omladinu, Sekcija za instruktorsku grupu i administracija.
Identifikator: HR-HDA/S - 12463
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica