Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Novska
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 21.09.1941 - 1955
Normativni nazivi: SKH. Kotarski komitet Novska (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Novska (1941 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Novska (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Datum o osnivanju naveden je prema sjećanju Rade Pavlovića.
Povijest: Osnovan u ratnim uvjetima radi organizacije antifašističkog pokreta na području Novske. Djeluje sve do 1955. godine kada je novom administrativom podjelom područja Hrvatske ukinut kotar Novska, a time i kotarska partijska organizacija.
Sjedišta: Novska
Djelatnost: Širenje komunističke propagande, organizacija i pomaganje partizanskog pokreta u ratnim uvjetima. U posljeratnom razdoblju rukovođenje i kontrola svih oblika društvenog života na području kotara Novska u uvjetima novostvorene države.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Za svoj rad odgovara Okružnom komitetu KPH/SKH Nova Gradiška.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kotarski komitet ima biro, komisije za selo, agitprop i komisiju za izvoz, a kasnije i sekretarijat. Odluke donosi na plenarnim sjednicama u cijelom razdoblju svoga postojanja. Godine 1952. ovaj Komitet ima šest općinskih komiteta u mjestima: Banova Jaruga, Lipovljani, Rajić, Krapje, Jasenovac i Novska.
Stvaratelji: (1943 - 1945)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-216 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Novska (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 12718
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica