Facebook
Naziv: "Venus" - trgovina perfumerijskom i galenterijskom robom
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1934 - 1947
Povijesni nazivi: "Venus", Trgovina parfumerijskom i galanterijskom robom, Zagreb (1934 - 1937) (hrvatski)
"Venus", Aleksander Julius Tokozy, Trgovina parfumerijskim i higijensk-sanitetskim materijalom, steznicima i priborom, Zagreb (1937 - 1940) (hrvatski)
"Venus" Kaić Vanja., Zagreb (1943 - 1947) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Stvaratelj je upisan u Registar br. IX. str. 89. inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu 7. veljače 1934. godine (Fi-2720/33-6). Vlasnica je bila Ela Kraus. Sjedište stvaratelja bilo je Ilici 82. Brisanje stvaratelja provedeno je 3. kolovoza 1937. godine, br. 87/2. (Fi-2720 /33).
Stvaratelj je ponovno upisan u Registar br. X. str. 397. inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu 3. ožujka 1937. godine (Fi-384/37-4). Brisanje stvaratelja provedeno je 1. lipnja 1940. godine (Fi-2720/3 -10). Stvaratelj ponovno započinje s radom 15. svibnja 1943. godine na osnovu dozvole br. 36636-II- 942. Vlasnica je bila Vanja Kaić. Sjedište stvaratelja bilo je u Ilici 82 u Zagrebu. Stvaranje nove države FNRJ i uvođenje novih političkih prilika odrazilo se na sve društveno gospodarske prilike pa tako i na „Venus“ trgovinu parfumerijskom i galanterijskom robom. Slijedom novih zakona stvaratelj je podržavljen. Obustava poslovanja bila je 12. srpnja 1947. godine. Brisanje je upisano u Registru inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu na osnovu dokumenta br. 56582/46.
Djelatnost: Trgovanje parfumerijskom i galanterijskom robom.
Identifikator: HR-DAZG/S - 13738
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica