Facebook
Naziv: "Dva ribara" restauracija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1957
Povijesni nazivi: "Dva ribara" restauracija (1955 - 1957) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Stvaratelj je 11. veljače 1955. upisan u Registar I. Trgovačkog suda u Zagrebu (str. 482.) na osnovu prijave od 23. srpnja 1954. (Fi–619/54). Prinudna likvidacija određena je rješenjem br. L-17/56 od 18. kolovoza 1956. Promjena je upisana 9. kolovoza 1956. (Fi-2646/57). Brisanje iz Registra Trgovačkog suda u Zagrebu provedeno je 14. listopada 1957. (Fi-2646/57).
Sjedišta: Zagreb (1954 - 1957)
Djelatnost: Djelatnost stvaratelja bile su ugostiteljske usluge prehrane i točenje pića.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-643 "Dva ribara" restauracija (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 13748
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica