Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Đurđevac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1955
Normativni nazivi: Narodni odbor kotara Đurđevac (hrvatski)
Povijesni nazivi: Narodni odbor kotara Đurđevac (1945 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prednik NOK Đurđevac bio je Narodnooslobodilački odbor kotara Đurđevac koji je osnovan tijekom II. svjetskog rata i koji nije imao svoje stalno sjedište sve do završetka ratnih operacija na području kotara Đurđevac. U mirnodopskim uvjetima došlo je do unutrašnjeg preustroja i poslovanja NOK Đurđevac. Unutrašnja organizacija i poslovanje mijenjalo se u skladu sa političkim, ekonomskim i društvenim promjenama u bivšoj SFRJ i SR Hrvatskoj. U skladu sa Zakonom o provođenju novog uređenja općine i kotara (NN 33/55) ukida se 01.09.1955. kotar Đurđevac, a područje nekadašnjeg kotara Đurđevac ulazi u sastav kotara Koprivnica i Virovitica.
Sjedišta: Đurđevac (1945-1955)
Djelatnost: Osnovna djelatnost KNO-a bila je organiziranje svih oblika društvenog života, vođenje, raspravljanje i izvršavanje svih odluka i problema važnih za funkcioniranje društvene zajednice pod njihovom nadležnošću. U nadležnosti KNO Đurđevac nalaze se mjesni narodni odbori Ferdinandovac, Kloštar, Molve, Kozarevac, Prugovac, Sirova Katalena, Čepelovac, Budrovac, Repaš, Pitomača, Grabrovnica, Trešnjevica, Sesvete, Virje, Novo Virje, Kalinovac, Hampovica, Šemovci, Križnica i Đurđevac. Sredinom 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori, a osnivaju se općine Virje, Đurđevac, Pitomača, Kalinovac, Novo Virje, Molve, Ferdinandovac, Kloštar Podravski i Sesvete Podravske. U razdoblju od sredine 1945. do 1949. KNO Đurđevac se nalazi u nadležnosti Okružnog narodnog odbora Bjelovar, u razdoblju od 1949. do 1951. u nadležnosti Oblasnog narodnog odbora Bjelovar, a od 1951. do 1955. godine pod neposrednim rukovodstvom Sabora Narodne Republike Hrvatske.
Unutarnji ustroj / genealogija: Do kraja II. svjetskog rata Narodnooslobodilački odbor kotara Đurđevac je bio organiziran u skladu sa Odlukom o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora ZAVNOH-a od 09.05.1944. U sastavu NOOK-a Đurđevac poslovi su podjeljeni između odjela, dok radom upravlja predsjednik, a za vođenje administrativnih poslova nadležan je tajnik. U sastavu NOOK-a nalazi se i sudska komisija. Prelaskom na mirnodopski ustroj došlo je i do promjene u unutrašnjoj organizaciji NOK-a. Poslovi se i dalje vode po odjelima, osniva se Tajništvo koje vodi administrativne poslove na čelu sa tajnikom, a Sudska komisija se izdvaja iz sastava uprave. Početkom 1946. novom reorganizacijom upravnog aparata ukidaju se odjeli, a osnivaju se odsjeci. Predsjednik, tajnik i pročelnici odjela sačinjavaju Izvršni odbor, a najviši organ je Kotarska skupština. Početkom 1949. godine izvedena je nova reorganizacija NOK-a kojom se ukidaju odsjeci, a osnivaju se povjereništva. Novost je u osnivanju planske i kontrolne komisije, savjeta građana, kao pomoćnih tijela, i Kolegija narodnog odbora. U skladu sa društvenim i ekonomski promjenama u društvu došlo je do promjena i u unutrašnjoj organizaciji NOK Đurđevac početkom 1953. Ukidaju se povjereništva i osnivaju odjeli, a osnivaju se Uprava prihoda, Ured za katastar i Statistički ured.
Stvaratelji: (1945 - 1949)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-309 Narodni odbor kotara Đurđevac (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 142
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica