Facebook
Naziv: Društvo bibliotekara Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1940 -
Normativni nazivi: Hrvatsko knjižničarsko društvo (1998 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Hrvatsko bibliotekarsko društvo (1940 - 1948) (hrvatski)
Društvo bibliotekara Hrvatske (1948 - 1971) (hrvatski)
Hrvatsko bibliotekarsko društvo (1971 - 1998) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Nakon što je Odjel za unutarnje poslove Banske vlasti Banovine Hrvatske (27. siječnja 1940.) odobrio Pravila, Društvo je osnovano u Zagrebu pod nazivom Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Godine 1948. Društvo je preimenovano u Društvo bibliotekara Hrvatske.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Društvo je osnovano s ciljem zaštite i promicanja knjižničarske struke i statusa knjižničkih djelatnika. Društvo je održavalo sastanke i predavanja o problemima knjižničarstva, izdavalo i tiskalo stručne publikacije (Vjesnik bibliotekara), davalo stručna mišljenja te surađivalo sa sličnim društvima u NR Hrvatskoj i inozemstvu.
Unutarnji ustroj / genealogija: S obzirom da je gradivo fragmentarno, ne može se sa sigurnošću utvrditi ustroj Društva.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1548 Društvo bibliotekara Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/S - 15689
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica