Facebook
Naziv: Državna ženska pučka škola Vinkovci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1815 - 1946
Povijesni nazivi: Ženska škola (hrvatski)
Mädchenschule (njemački)
Četverorazredna pučka djevojačka škola (hrvatski)
Niža i viša djevojčka škola (hrvatski)
Viša djevojčka škola (hrvatski)
Državna narodna ženska osnovna škola (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema sačuvanoj "Spomenici" Djevojačke škole u Vinkovcima”, ova je škola osnovana 1815. godine kao djevojačka škola (Mädchenschule), ali je prema Martinoviću («Povijesne crtice o školstvu Brodske pukovnije i Brodskog okružja») osnovana vjerojatno i ranije (1808.). U početku je trajala tri godine i imala prvi i drugi razred (i opetovnicu), a prvi razred je imao viši i niži tečaj (ili prvo godište prvog razreda i drugo godište prvog razreda; Oberabteilung i Unterabteilung). Ovakva podjela razreda trajala je do 1889. godine. Godine 1847. uveden je treći razred, 1873. četvrti, a 1892., odlukom Zemaljske vlade pod brojem 11673 od 12 rujna 1892.: «Kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i natavu, otvorila je pokusa radi pri djevojačkoj nižoj pučkoj školi u V i n k o v c i m a peti razred («Službeni glasnik kr. hrv.-slav.-dal. Zemaljske vlade. Odjel za Bogoštovlje i nastavu», Zagreb 1892.; str. 327). Naredbom Zemaljske vlade odjela za bogoštovlje br. 4010 od 30 lipnja 1895. godine dozvoljeno je «da se u Zemunu i Vinkovcima početkom školske godine 1895/96. osnuju dvorazredne više djevojačke, koje će kao V. i VI. razred s postojećim nižim djevojačkim školama jednu cjelinu sačinjavati i u kojim će se po naučnoj osnovi za ženski licej proglašenoj naredbom od 12 rujna 1892. br. 11420 (...) obučavati.» («Službeni glasnik...», Zagreb 1895.; str. 128). Godine 1893. (broj 8768 od 23. srpnja 1893.) «Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu, obnašla je na temelju § 2. školskog zakona od 31. listopada 1888. pri nižoj djevojačkoj školi u Vinkovcima ustrojiti privremeni stručni tečaj za ženske ručne radnje i kućanstvo.» («Službeni glasnik...», Zagreb 1893.; str. 177). Djevojačka (i stručna) škola tek je 1909. godine dobila sedmi razred (dopis Zemaljske vlade odjela za bogoštovlje i nastavu br. 11032 od 17. lipnja 1909.). a slijedeće godine i osmi razred (dopis Zemaljske vlade br. 11890/1910). U kolovozu 1924. godine Ministarstvo prosvjete donijelo je odluku «da je četverorazredna građanska, viša pučka, viša djevojačka škola u pitanjima činovničkog ranga ravna nižoj četverorazrednoj srednjoj školi – realnoj gimnaziji ili gimnaziji» («Službeni glasnik pokrajinske uprave, odjeljenja za prosvjetu i vjere»; Zagreb 1924. str. 196). Bio je to samo početak ukidanja djevojačkih škola i njihova pretvaranja u građanske škole. Iste je godine odlukom Ministarstva prosvjete br. 49919 od 9. listopada 1924. odlučeno «da sve više pučke i više djevojačke škole u Hrvatskoj i Slavoniji (...) ubuduće nose naziv Građanske škole (muške i ženske odnosno mješovite), kako se nazivaju ove škole u ostalim pokrajinama (Službeni glasnik...; str. 240), Djevojačka je škola vraćena na početak svoga rada u XIX. stoljeću, jer su njezini viši razredi prešli u građansku školu, a ona je ponovno svedena na četvorogodišnju osnovnu školu. Prema sačuvanim zapisnicima učiteljskog zbora između 1922. i 1926. godine vidi se da je, nakon spomenutih odluka Ministarstva, niža građanska škola bila pri nižoj ženskoj osnovnoj školi (i stručnoj školi) i da su zapisnici vođeni u istoj knjizi. Iz nepotpunih ispitnih izvješća vidljivo je također da su potkraj tridesetih godina u Državnoj ženskoj osnovnoj školi postojlala i njemačka odjeljenja, ali o tome u sačuvanoj dokumentaciji nema više nikakvoga traga.
Sjedišta: Vinkovci (19. i 20. st)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVU-SCVK-39 Državna ženska pučka škola Vinkovci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17179
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica