Facebook
Naziv: Radna zajednica stručne službe SIZ-ova društvenih djelatnosti općine Vinkovci
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1985 - 1990
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Radna zajednica Stručne službe SIZ-ova društvenih djelatnosti općine Vinkovci osnovana je u sklopu zamašne reorganizacije SIZ-ova društvenih djelatnosti na području općine Vinkovci tijekom 1985. godine, i to na temelju odredbi samoupravnih sporazuma o osnivanju SIZ-ova iz 1985. prema kojima sve opće, pravne, kadrovske, administrativne i druge poslove za SIZ-ove treba obavljati jedinstvena Radna zajednica Stručnih službi. Ona je, konačno, osnovana odlukom od 10. srpnja 1985. godine, a time je ujedno i prestao rad dvije dotadašnje službe stručnih poslova, tj. Zavoda za prosvjetu Vinkovci i Stručne službe SIZ-a društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Vinkovci.
Zavod za prosvjetu službeno je s radom prestao 31. srpnja 1985. godine, a njegova prava i obveze prešla su na tada osnovanu RZ-u odlukom Skupštine općine Vinkovci od 6. ožujka 1986. Ukidanjem SIZ-ova na području Republike Hrvatske 31. prosinca 1990. godine s radom je prestala i ova RZ.
Sjedišta: Vinkovci
Djelatnost: Poslovi koje je obavljala RZ definirani su statutom, prihvaćenim na referendumu 24. siječnja 1986. godine. Prema odredbama statuta, osnovna je svrha osnivanja RZ-e pružanje ekonomsko-financijskih, pravnih, administrativnih, računovodstvenih i investitorskih usluga na području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, informiranja, te kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata (čl. 8.).
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17729
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica