Facebook
Naziv: Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1960 - 1962
Normativni nazivi: Zanatska radnja „Bitoraj“ Rijeka (1960 - 1962) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zanatska radnja „Bitoraj“ u Rijeci (1960 - ) (hrvatski)
Zanatska radnja „Bitoraj“ Rijeka (1960 - 1962) (hrvatski)
Zanatska radnja „Bitoraj“ Rijeka u prisilnoj likvidaciji (1962 - ) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: „Bitoraj“ – Rijeka (1960 - 1962) (hrvatski)
Usporedni nazivi: Zanatska radnja „Bitoraj“ drvno-metalna galanterija Rijeka (1960 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Radnju je osnovao Dom brodograđevne škole Rijeka rješenjem br. 719/1-1960 od 26.X.1960. na inicijativu Odjela za društvene službe Narodnog odbora općine Stari Grad u Rijeci kao radionicu za izradu drvene i metalne galanterije u okviru radionica Tehničke škole.
Povijest: Rješenjem o osnivanju je potaknuto osamostaljivanje radionice koja je već neko vrijeme djelovala i koristila naobrazbi učenika industrijskih škola u Rijeci. Po osnivanju, a do konačnog konstituiranja radnje, njenih upravnih tijela i prihvaćanja pravila radnjom je upravljao upravni odbor Doma brodograđevne škole Rijeka. Radnički savjet donio je pravila radnje na sjednici od 14.XI.1960. koja je odobrio Odjel za privredu Narodnog odbora općine Stari Grad rješenjem br. 02/18324/1 od 16.XI.1960. godine. U Okružnom privrednom sudu Rijeka stvaratelj je registriran pod br. Fi-753/60-3 od 21.XII.1960. (NN 5/1961, str. VIII.). Upis u Registar poduzeća i radnji izvršen je na listu br. 726. Sjedište radnje bilo je u Rijeci, Narodnog ustanka 58.
Radnja je na temelju zaključka radničkog savjeta od 4.IV.1962. godine, a rješenjem Okružnog privrednog suda Rijeka br. L-7/1962 godine ušla u postupak prisilne likvidacije (Službeni list FNRJ, br. 21/1962, str. I).
Sjedišta: Rijeka (1960 - 1962)
Djelatnost: Izrada drvene i metalne galanterije.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Uredba o zanatskim radnjama i zanatskim poduzećima (Službeni list FNRJ, br. 5/1954, str. 108; br. 3/1958, str. 36), Naredba o privrednim djelatnostima koje se smatraju zanatskim radinostima i o stručnoj spremi potrebnoj za vršenje tih radinosti (Službeni list FNRJ, br. 9/1954, str. 233; br. 4/1957, str. 106) odnosno Naredba o privrednim djelatnostima koje se smatraju zanatskim radinostima, osnovnim poslovima koji spadaju u predmet rada ovih radinosti i stručnoj spremi potrebnoj za njihovo obavljanje (Službeni list FNRJ, br. 25/1958, str. 659).
Unutarnji ustroj / genealogija: Stvaratelj je osnovan, ustrojen i upravljan temeljem Uredbe o osnivanju preduzeća i radnji (Službeni list FNRJ, br. 51/1953, str. 623) i Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (Službeni list FNRJ, br. 43/1950, str. 789; br. 47/1950, str. 839). Upravna struktura i organizacijski ustroj stvaratelja opisani su u sačuvanim pravilima.Radnjom je upravljao radni kolektiv, ujedno i radnički savjet a koji bira između sebe predsjednika i upravni odbor na godinu dana. U pravilima su precizno opisane nadležnosti radničkog savjeta, upravnog odbora i direktora.
Opći kontekst: Stvaratelj je djelovao u pedesetim godinama 20. stoljeća u okviru ranog socijalističkog gospodarstva obilježenog čestim zakonskim, organizacijskim i institucionalnim promjenama, nelikvidnošću i brzim gašenjem gospodarskih subjekata.
Stvaratelji: (1960 - 1962)
(1960 - 1962)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-941 Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka (stvaratelj)
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica