Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Valpovo
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon raspada Kraljevine Jugoslavije i uspostave Nezavisne Države Hrvatske u unutrašnjoj administrativno-teritorijalnoj podjeli novost je bila uvođenje velikih župa kao prvostupanjskih organa opće uprave. Lokalna i regionalna samouprava znatno je reducirana budući da su se dužnosnici postavljali imenovanjem od viših organa vlasti. Teritorijalne i upravne nadležnosti nižih jedinica nisu se mijenjale. Općine dobivaju naziv općinska poglavarstva. Zakon o općinama iz 1933. godine i dalje je bio na snazi.
Sjedišta: Valpovo (1941 - 1945)
Djelatnost: Upravne općine bile su najniži organ opće uprave koji je obavljao poslove iz stvarnog (naravnog) i prenesenog djelokruga. Zakonom o općinama iz 1933. godine djelokrug općinskih poslova uključuje: upravljanje općinskom imovinom (proračun, lokalne daće, zajmovi, upravljanje općinskim nekretninama i poduzećima), izgradnja i održavanje infrastrukture, briga za siromašne, javno zdravstvo, narodno gospodarstvo i prosvjeta. Zatim brine se za javni red i mir (policija), nadzor nad strancima i sumnjivcima, nadzor nad ugostiteljstvom, higijeničarstvo, održavanje javnih naprava, građevinski nadzor, čuvanje polja. Općine su imale i ovlasti vršiti kaznenu vlast koja nije u nadležnosti drugih organa.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Općina Valpovo bila je administrativno podređena Kotarskoji oblasti Valpovo, te Velikoj župi Baranja. Teritorijalno je obuhvaćala podrčje trgovišta Valpovo.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zakonom o općinama iz 1933. godine zakonodavno je uređeno da broj članova odbora, ovisno o broju stanovnika, bude od 18 do 36. Izvršnu vlast čine općinska uprava (2-5 članova) i njezin predsjednik. Nova je vlast 1941. godine raspustila dotadašnju općinsku samoupravu. Novu upravu činio je savjetodavni odbor kojim je predsjedao povjerenik postavljen od viših organa vlasti.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-DAOS/S - 22871
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica