Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Bilje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1944
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon Travanjskog rata 1941. godine današnju hrvatsku Baranju okupirala je Mađarska pri čemu je isprva uvedena vojna uprava, a zatim je to područje pripojeno Baranjskoj županiji sa sjedištem u Pečuhu, odnosno bilo je uključeno u mađarski administrativni sustav. Civilno administrativno ustrojstvo uvelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova naredbom od 1. kolovoza 1941. godine koja je na snagu stupila u rujnu iste godine. Od kraja studenog 1944. godine Baranja se nalazi pod kontrolom NOVJ.
Sjedišta: Bilje (1941 - 1944)
Djelatnost: Općine su bile najniži organ opće uprave koji je obavljao poslove iz stvarnog (naravnog) i prenesenog djelokruga.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Općina Bilje bila je administrativno podređena kotaru Darda, te županiji Baranja. Od 1921. do 1941. godine područja katastarskih općina Kopačevo, Podravlje i Vardarac izdvojena su kao zasebne općine, da bi se u vrijeme mađarske okupacije, od 1941. do 1944. godine, opet pripojila općini Bilje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu općine nalazio se bilježnik s velikim ovlastima u izvršavanju naredbi, a imenovalo ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAOS-1597 Općinsko poglavarstvo Bilje (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAOS/S - 22872
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica