Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Kneževi Vinogradi
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1944
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon Travanjskog rata 1941. godine današnju hrvatsku Baranju okupirala je Mađarska pri čemu je isprva uvedena vojna uprava, a zatim je to područje pripojeno Baranjskoj županiji sa sjedištem u Pečuhu, odnosno bilo je uključeno u mađarski administrativni sustav. Civilno administrativno ustrojstvo uvelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova naredbom od 1. kolovoza 1941. godine koja je na snagu stupila 6. listopada iste godine. Potkraj 1944. godine Baranja se nalazi pod kontrolom NOVJ.
Sjedišta: Kneževi Vinogradi (1941 - 1945)
Djelatnost: Općine su bile najniži organ opće uprave koji je obavljao poslove iz stvarnog (naravnog) i prenesenog djelokruga.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Općina Kneževi Vinogradi bila je administrativno podređena kotaru Darda, te županiji Baranja.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu općine nalazio se bilježnik s velikim ovlastima u izvršavanju naredbi, a imenovalo ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAOS-1621 Općinsko poglavarstvo Kneževi Vinogradi (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAOS/S - 22889
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica