Facebook
Naziv: Elektromehanička zadruga Zamet
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1959
Normativni nazivi: Elektromehanička zadruga Zamet (hrvatski)
Povijesni nazivi: „Zamet“ Bravarsko instalaterska zadruga Rijeka – Zamet ( - 1959) (hrvatski) (Nije poznato kad se mijenja naziv, moguće u drugoj polovici 50-ih godina.)
Elektromehanička zadruga Zamet (1946 - ) (hrvatski) (Nije poznato kad se mijenja naziv.)
Elektromehanička zadruga Zamet so.j. u Zametu (1946 - ) (hrvatski)
Usporedni nazivi: Cooperativa Elettromeccanica Zamet (1946 - ) (talijanski) (Radi se o kraju 40-ih godina 20. stoljeća.)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Osnivačka skupština Elektromehaničke zadruge so.j. u Zametu na kojoj su prihvaćena pravila zadruge održana je 21.VII.1946. Okružni narodni sud u Sušaku odredio je upis zadruge u svoj zadružni registar 16.IX.1946. godine pod brojem Fi 25-46-2 (NN 126/1946, str. VII).
Povijest: Sjedište zadruge je bilo u Zametu, a područje djelovanja protezalo se na Zamet i okolicu. Jamstvo zadrugara je ograničeno. Zadrugu zastupa upravni odbor sastavljen od pet članova izabranih na tri godine. Zbog fragmentarnosti u sačuvanom gradivu vrlo je malo tragova koji upućuju na razvoj stvaratelja i njegovu upravnu povijest. Vidi se jedino da je stvaratelj krajem svog djelovanja promijenio naziv u „Zamet“ Bravarsko instalaterska zadruga Rijeka–Zamet. Zadruga je stupila u redovnu likvidaciju moguće krajem 1958. godine, a iz registra privrednih organizacija Okružnog privrednog suda u Rijeci izbrisana je nakon odobrenja likvidacijske bilance rješenjem Narodnog odbora općine Zamet br. 04-170/859, br. Fi-752-59-3 od 15.X.1959. (NN 51/1959, str.VI).
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Predmet djelovanja bilo je nabava svih vrsta robe i proizvoda bravarske, mehaničarske i elektromehaničarske struke, proizvodnja u vlastitim radionicama svih vrsta robe vezane za elektromehaničarsku djelatnost, osnivanje i sudjelovanje u osnivanju zadružnih i državnih poduzeća potrebnih zadruzi i njenim članovima, uzimanje na zajam potrebne tuđe glavnice potrebne za poslovanje, prosvjećivanje članova putem zadružne knjižnice, čitaonice i prigodnih predavanja.
Nadležnost / Izvori ovlasti: U trenutku osnivanja stvaratelja na snazi je bio Osnovni zakon o zadrugama iz 1946. godine i Uredba o načinu osnivanja zadruga, o pravilima zadruga i o upisu zadruga u zadružni registar iz 1947. Odredbe iz Uredbe iz 1947. godine koje se odnose na zanatske zadruge prestale su važiti temeljem Uredbe o zanatskim radnjama i zanatskim poduzećima iz 1954. po kojoj su zanatske zadruge zanatske privredne organizacije osnovane od strane kvalificiranih zanatskih radnika radi zajedničkog vršenja određene zanatske radinosti. Opći propisi o privrednim poduzećima i radnjama vrijede i za zanatske organizacije (osim zadruga to su poduzeća i radnje). Propisi o radnim odnosima radnika i službenika privrednih poduzeća i radnji primjenjuju se i na članove zanatske zadruge.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema Osnovnom zakonu o zadrugama iz 1946. najviše tijelo zadruge je skupština, ona donosi odluke o svim poslovima zadruge te bira i razrješuje ostale organe, upravni i nadzorni odbor. Upravni odbor je izvršno tijelo koje predstavlja i zastupa zadrugu te rukovodi cjelokupnim poslovanjem. Nadzorni odbor nadzire rad upravnog odbora i službenika zadruge. Prema Uredbi iz 1954. godine zanatske zadruge osnivaju se ugovorom radnika o osnivanju zadruge koji odobrava narodni odbor kotara (grada), a odnosi između zadruge i članova reguliraju se pravilima zadruge.
Napomena o vezama: Stvaratelj je bio vezan za upravna tijela na rajonskoj i gradskoj kasnije općinskoj razini te kotarskoj razini.
Identifikator: HR-DARI/S - 24440
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica