Facebook
Naziv: Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1958
Normativni nazivi: Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Stvaratelj je osnovan odvajanjem pogona od staklarskog zanatskog poduzeća „Staklo“ u Rijeci temeljem zaključka radničkog savjeta istog poduzeća od 17.XII.1954. Osnivanje je odobrio Narodni odbor grada Rijeke rješenjem br. 839/1955 od 11.I.1955. godine (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 1/1955, str. 3). Rješenjem Okružnog privrednog suda u Rijeci br. Fi-80/1955-2 od 27.IV.1955. radnja je upisana u registar privrednih organizacija tog suda na registarskom listu br. 294.
Zbog problema u poslovanju radnju je 13.I.1956. godine preuzela prinudna uprava koja je krajem lipnja iste godine predložila pripojenje radnje „Ogledalo“ kao pogona Staklarskoj zanatskoj radnji „Kristal“ – Rijeka koja je i do tada koristila usluge „Ogledala“ jer nije imala vlastiti pogon brusione i matirnice. Prema indikacijama iz gradiva i iz fonda Narodni odbor općine Stari grad – Rijeka čini se da je uslijedio takav razvoj događaja. Radnja je stupila u likvidaciju 4.III.1958. godine na temelju rješenja NO-a općine Stari grad – Rijeka br. 02-2112/1-1958 (NN 15/1958, str. X).
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: U predmetu poslovanja radnja je imala vršenje staklobrusačkih i staklobravarskih usluga te izradu ogledala.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Stvaratelj je osnovan, ustrojen i upravljan temeljem Uredbe o osnivanju poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953). i Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, 47/1950). Svoje nadležnosti crpi iz Uredbe o zanatskim radnjama i zanatskim poduzećima (SL FNRJ, br. 5/1954, 3/1958) te Naredbe o privrednim djelatnostima koje se smatraju zanatskim radinostima i o stručnoj spremi potrebnoj za vršenje tih radinosti (SL FNRJ, br. 9/1954, 4/1957).
Unutarnji ustroj / genealogija: Pravila poduzeća nisu sačuvana. Poduzećem je upravljao radnički savjet i upravni odbor.
Stvaratelji: (1955 - 1958)
(1955 - 1958)
Napomena o vezama: Osnivanjem i prestankom poslovanja stvaratelj je vezan uz „Staklo“ staklarsko zanatsko poduzeće Rijeka i Staklarsku zanatsku radnju „Kristal“ – Rijeka.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1045 Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 24591
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica