Facebook
Naziv: "Josip Brusić" - poduzeće za preradu drva Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 -
Normativni nazivi: Poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Gradsko poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka ( - 1953) (hrvatski)
Gradsko poduzeće za preradu drva Rijeka (1946 - ) (hrvatski)
"Josip Brusić" - poduzeće za preradu drva Rijeka (1953 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano rješenjem Tajništva Gradskog narodnog odbora Rijeka br. 3749 od 25.9.1946. godine a na temelju rješenja Odjela financija GNO-a Rijeka br. 5191 od 29.4.1947. godine upisano u registar državnih privrednih poduzeća pod br. 4 kao državno privredno poduzeće lokalnog značaja (Službeni list Oblasnog narodnog odbora za Istru i Gradskog narodnog odbora – Rijeka/Bollettino ufficiale del Comitato popolare regionale dell´Istria e del Comitato popolare cittadino di Fiume, br. 10-11/1947, str. 137).
Povijest: Poduzeću je predana konfiscirana imovina dotadašnjih riječkih firmi: tvornice ambalaže SAIT (Societa anonima italiana imballaggi, sede in Fiume), Tvornice šper i panel ploča „Rivolta“, poduzeća „Union“ d.d. i ostalih većih obrtnika. Prijenos upisa iz ranijeg registra u registar privrednih organizacija Okružnog privrednog suda Rijeka izvršen je temeljem sudskog rješenja br. Fi 562/55-3 od 27.8.1955. godine (NN 5/1956, str. IV.). Pridjev „gradsko“ iz naziva poduzeća briše se odlukom NO-a grada Rijeke br. 31604/53 od 25.11.1953. godine (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 8/1953, str. 120).
Adresa: Rade Končara 8 (uprava) – do svibnja 1949. godine, Mučenika antifašista 4 – u svibnju 1949. preseljena, Beogradski trg 3 (uprava) – podatak iz 1955. godine.
Djelatnost: Kod osnivanja poduzeće je u predmetu poslovanja imalo raznovrsne poslove, od drvne konfekcije do građevne stolarije, namještaja i razne drvne građe. U 1955. godini bavilo se pretežno proizvodnjom namještaja i stolarskim uslugama, a odustalo se od proizvodnje građevne stolarije, ambalaže i rezanja građe. U 1956. godini pored proizvodnje pokućstva okreće se i proizvodnji drvne galanterije. Sredinom 1956. godine započeta je proizvodnja radiokutija u kompenzaciji s Njemačkom za radio dijelove za Telekomunikaciju Ljubljana kao i za TV aparate. Krajem iste godine posao je proširen na izradu kvalitetnih lijepljenih skija po uzorku zagrebačkog obrtnika Janka Lušina.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poduzeće je u početku imalo pet pogona po cijelom gradu i za kratko vrijeme poslovanja dostiglo broj zaposlenih od 180. Godine 1953. izvršena je koncentracija svih pogona u jedan. Do kraja 1954. godine imalo je u svom sastavu i pilanu.
Dvije prodavaonice: B. Kidriča, J. Smokvine Tvrdog - podatak iz 1957. godine.
Dva pogona: Ulica JNA 2 (pogon stolarije s magazinima, barakama i dvorištem za smještaj dasaka) i Pioppi, kraj plinare (bivša pilana) – podatak iz 1957. godine.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1063 Poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 25049
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica