Facebook
Naziv: Gimnazija Vrbovec
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1962 - 1971
Normativni nazivi: Gimnazija Vrbovec (hrvatski)
Povijesni nazivi: Gimnazija Vrbovec (1945 - 1962) (hrvatski)
Gimnazija "Vladimir Nazor" Vrbovec (1962 - 1972) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: U skladu sa Zakonom o gimnazijama (NN 31/59) NOO Vrbovec dana 27.01.1961. godine usvaja odluku o osnivanju Gimnazije Vrbovec. Godine 1972. Gimnazija ulazi u sastav Centra za odgoj i obrazovanje Vrbovec.
Sjedišta: Vrbovec
Djelatnost: Osnovna djelatnost je odgoj i obrazovanje redovnih i vanrednih polaznika gimnazije.
Unutarnji ustroj / genealogija: Upravni organi Gimnazije su Radna zajednica, Školski odbor i Komisija za raspodjelu osobnih dohodaka, a pedagoški organ je Nastavničko vijeće. U sklopu Gimnazije osnovana je Večernja gimnazija za vanredne polaznike.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-534 Gimnazija Vrbovec (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 264
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica